Sączów 25.07.2014
Warsztaty muzyczne 22.07.2014

Spotkanie organizacyjne

Kraków 16.06.2014r.

Zajęcia integracyjne w toku , a my zebraliśmy się na spotkaniu organizacyjnym, inaugurującym powstanie nowego spektaklu. Tym razem będzie to próba stworzenia widowiska kabaretowego pod wymownym dla wielu wtajemniczonych tytułem :”Cafe Moliere”.Reżyser Artur Dziurman jak zwykle zebrał grupę doborowych współpracowników w osobach :Beaty Paluch-Zaryckiej, Marka Litewki, Magdaleny Sokołowskiej zawodowych aktorów oraz Moniki Bylicy –pianistki (akompaniatorki),Anity Werner –artystki plastyka kostiumologa i scenografki przedstawienia , oraz Bernadetty Wojtuń -Sikory – choreografki. Resztę tego doborowego grona stanowi „Niezmordowana Grupa „ pod czułym i troskliwym okiem asystentki reżysera i opiekuna Danuty Damek. Dzisiejsze spotkanie naświetliło wszystkim reżyserski zamysł tego przedsięwzięcia by teraz ,już na jego kanwie budować całą konstrukcję nowego spektaklu. Zaczną się więc spotkania – warsztaty plastyczne, muzyczne, choreograficzne ,teatralne ,by w pewnym momencie połączyć ich efekty w interesującą całość zwieńczoną premierą przewidzianą w połowie listopada ,oraz pokazami w Krakowie ,Myślenicach i Słomnikach.

“Projekt Międzypokoleniowa Scena Moliera jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.”