Nasze spektakle

Opis

STARSI PANOWIE DWAJ

Już szron na głowie i nie to zdrowie, A w sercu ciągle maj – śpiewali Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, twórcy Kabaretu Starszych Panów. Ten słynny utwór wykonują dziś także członkowie międzypokoleniowej grupy Scena Moliera i Teatru ITAN. Wspólnie z Jackiem Fedorowiczem – wodzirejem spektaklu – podchodzą do tematu wspomnień z humorem i pogodą ducha.

Kabaret Starszych Panów w reżyserii Artura Dziurmana jest muzycznym spektaklem, będącym nie tylko wykonaniem słynnych skeczy i piosenek, lecz także pewnym komentarzem dotyczącym działalności duetu i związanych z nim wykonawców. Podczas przedstawienia Fedorowicz opowiada o twórczości i czasach Kabaretu Starszych Panów z pierwszej ręki. Jego historie stanowiące podstawę spektaklu uchylają także rąbka tajemnicy na temat życia towarzyskiego tamtych lat. Pogodną, wspominkową atmosferę spektaklu dopełniają z kolei archiwalne zdjęcia artystów. Widzowie będą mieli okazję poznać genezę powstawania wielu utworów, początki działalności grupy w radiu i telewizji oraz usłyszeć historie słynnego romansu między Agnieszką Osiecką a Wasowskim.

Dziurman w swoim spektaklu nie przedstawia pełnego obrazu grupy. Wspólnie z Fedorowiczem, Sceną Moliera i Teatrem ITAN stara się raczej oddać to, co składało się na fenomen Kabaretu Starszych Panów. Dzięki temu widzowie mają okazję poznać zarówno liryczną, jak i żartobliwą stronę twórczości Przybory i Wasowskiego.

Niepowtarzalny klimat poezji Przybory z muzyką Wasowskiego powinien zostać uszanowany i w miarę możliwości oddany wiernie. Wierzę, że Artur Dziurman, jako reżyser, wraz z aktorami Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego – zrobi to świetnie. Cenię sobie fakt, że zostałem zaproszony do współpracy i pomyślałem sobie, że kto wie, może mógłbym wprowadzić do widowiska drobny element pewnej oryginalności, opierając „słowo wiążące” na wspomnieniach osobistych.

Jacek Fedorowicz

Galeria zdjęć spektaklu

Rider techniczny

Opis

HIOB

Spektakl “Hiob” w reżyserii Artura Dziurmana inspirowany starotestamentowym poematem jest próbą odnalezienia się współczesnego człowieka w historii bogobojnego biblijnego bohatera. Jedna z najstarszych oraz najbardziej uniwersalnych opowieści pozostaje aktualna dzięki tematowi niezawinionego cierpienia, którego groźba dotyka niemal każdego sprawiedliwego człowieka po dziś dzień. Opowieść o bogatym, sprawiedliwym i obdarzony szczęściem rodzinnym Hiobie, który staje się szatańską igraszką w inscenizacji Dziurmana eksponuje swój uniwersalny wymiar, pozostając ważną historią także dla współczesnych. Poemat ten, choć mówi w szczególności o cierpieniu daje nadzieję, że zawsze ma ono swój kres, a nagrodą za ufne jego przetrwanie jest szczęście płynące z łaski Boga. Mówiący językiem starotestamentowej poezji Hiob ukazuje głęboki sens cierpienia człowieka sprawiedliwego. Swoim doświadczeniem uczy także współczesnych, że ludzie niewinni cierpią bo na świecie istnieje tak dobro jak i zło. To ostatnie jednak może zostać zwyciężone tylko wiarę i ufnością.

Tragizm Hioba w inscenizacji Dziurmana polega na niemożności zbudzenia się ze snu (będącego sferą zła) i zapalczywym brnięciu we własny gniew. Swoim ludzkim rozumowaniem Hiob dostrzega jedynie swoją sprawiedliwość i niewinność. Jego własne poczucie sprawiedliwości wystawiane jest na największą z prób, ponieważ to najsprawiedliwszy Bóg go doświadcza. Działania Hioba zachęcają widzów do pokory, do uzmysłowienia sobie, że rolą człowieka jest zaufać Panu w obliczu zmienności świata – w szczęściu i nieszczęściu.

W inscenizacji Dziurmana zło okazuje się tylko snem pełnym filmowych miraży, w których łatwo się zatracić, a trudniej z nich wybudzić. Hiob błąkający się pomiędzy dobrem i złem poszukuje właściwej drogi także pomiędzy jawą a snem, z którego ostatecznie wybudza go jego rodzina. Hiobowe dylematy reżyser spektaklu odnajduje w wielu przedstawieniach filmowych, a także w codziennym życiu współczesnych ludzi: zarówno młodych jak starszych, tych wykształconych oraz prostych. By to ukazać przeplata oryginalny tekst poematu ze współczesnymi interpretacjami poematu przez młodzież, osoby starsze, profesorów i dziennikarzy. Reżyser tworzy w ten sposób mozaikę przekazów, w której odnaleźć się może wielu widzów doświadczających niezawinionego cierpienia lub jego świadectwa. Dziurman osadzając oryginalny tekst starożytnego poematu we współczesnych kontekstach filmowych i społecznych daje szansę widzowi na samodzielne, osobiste odczytanie jednej z najważniejszych historii kultury europejskiej. Rozwiązania dramaturgiczne dopełniają innowacyjne, multimedialne zabiegi scenograficzne. Płynne przejścia od symbolicznych scen filmowych do żywoplanowych, ekspresywnych monologów głównego bohatera sprawiają, że Hiob w reżyserii Dziurmana utrzymuje skupienie widza do ostatniej minut spektaklu.

Rider techniczny

GARDEROBA DLA 15 AKTORÓW (WSPÓLNA)

ZINTEGROWANA REŻYSERKA (ŚWIATŁO+DŹWIĘK+PROJEKCJA – W JEDNYM MIEJSCU TAK ABY JEDNA OSOBA MOGŁA REALIZOWAĆ WSZYSTKO!!!)

CAŁKOWITE WYCIEMNIENIE SALI

NAGŁOŚNIENIE

DOSTOSOWANY MOCĄ DO SALI PEŁNO-PASMOWY ZESTAW STEREOFONICZNY W
SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
-kolumny głośnikowe 2 lub 3 drożne (umieszczone z boku sceny lub podwieszone na
estradzie)przenoszące skutecznie pasmo 40 – 18 000 hz
-wzmacniacze mocy
-konsola mikserska – 3x stereo line input: 2x CD stereo line, 1x PC stereo line, 5x mic input –
(w przypadku dużych sal wymagających dogłośnienia)
-procesor efektów (wbudowany w mikser „reverb large hall” lub zewnętrzny)
-procesor dynamiki zewnętrzny lub wbudowany (TYLKO W WYPADKU KONSOLET CYFROWYCH)
– 2x odtwarzacz CD z funkcją auto pause

OŚWIETLENIE

– min 5x profile z przodu sceny + kontra – profile/pc/PARspot z tyłu sceny
– 10x PC lub profile z przodu lub z boku sceny
– 2x fresnel z przodu
– konsola oświetleniowa z możliwością programowania scen
– 4x PC/PAR postawione na scenie w kulisach bocznych

MULTIMEDIA

– ekran projekcyjny wielkości min. 1/4  okna estrady
– projektor multimedialny odpowiedniej jasności z możliwością PŁYNNEGO WYCIEMNIENIA OBIEKTYWU (Zewnętrzny shutter NIE WBUDOWANY W PROJEKTOR).
– linia VGA poprowadzona z reżyserki do projektora

W PRZYPADKU BRAKU KTÓREGOŚ Z W/W ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.

Realizator: Leszek Odzieniec
tel. 500 102 507
e-mail: odzieniec@o2.pl

Opis

PROMIENIOWANIE OJCOSTWA

Niełatwy, filozoficzny tekst „Promieniowania Ojcostwa” Artur Dziurman, reżyser

i opiekun grupy, zaadoptował na potrzeby osobistej opowieści. Nie tylko o abstrakcyjnej „idei ojca” będącej głównym tematem dramatu, ale być może przede wszystkim o codzienności zespołu niewidomych i niedowidzących artystów „Sceny Moliere”. Jest to, zatem okazja do nieczęstego autentycznego spotkania publiczności z niepełnosprawnymi wzrokowo artystami, zwyczajowo niekojarzonymi z uprawianiem tej formy sztuki.

Multimedialny spektakl „Sceny Moliere”, w którym sceny filmowe przeplatają się z teatralnymi, łączy ze sobą wiele wydawać by się mogło nieprzystających do siebie światów. Filmu i teatru, aktorów profesjonalnych i niepełnosprawnych amatorów, rozważań filozoficznych i realistycznej codzienności. Wszystkie te elementy w „Promieniowaniu Ojcostwa” składają się na dopasowaną całość, w której widz odnosi wrażenie, że jedno nie może istnieć bez drugiego.

Tak jak w głównym konflikcie spektaklu między Matką (Magdalena Sokołowska) a Ojcem – Adamem (Maciej Jackowski), którzy utwierdzają swoje role macierzyństwa i ojcostwa poprzez odkrywanie nawzajem swojej odmienności.

Spektakl bez jasno wyznaczonej fabuły porusza wiele wątków, które pozostają związane z tematem ojcostwa, rozumianego bardzo szeroko. Adam główny bohater spektaklu łączy w sobie całą łaskę i brzemię ojcostwa. Jest „ojcem zespołu” teatralnego, który na scenie występuje we własnej osobie. Uosobieniem „idei ojca”, prowadzącym filozoficzne rozważania nad swoją rolą. Jest też wreszcie ojcem swojego własnego dziecka.

Próbując pogodzić wszystkie powinność Adam nie raz popada w zagubienie, w którym nie zatraca się tylko dzięki wierze, dającej mu siłę i niezłomność. Choć zatem spektakl mówi o tak trudnych doświadczeniach jak brak swojego miejsca, dobrego ojca, samotności i niezrozumieniu, to jednak zostawia miejsce na promieniowanie… Nadziei.

Trailer spektaklu:

Galeria zdjęć spektaklu

Rider techniczny

GARDEROBA DLA 15 AKTORÓW (WSPÓLNA)

ZINTEGROWANA REŻYSERKA (ŚWIATŁO+DŹWIĘK+PROJEKCJA – W JEDNYM MIEJSCU TAK ABY JEDNA OSOBA MOGŁA REALIZOWAĆ WSZYSTKO!!!)

CAŁKOWITE WYCIEMNIENIE SALI

NAGŁOŚNIENIE

DOSTOSOWANY MOCĄ DO SALI PEŁNO-PASMOWY ZESTAW STEREOFONICZNY W
SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
-kolumny głośnikowe 2 lub 3 drożne (umieszczone z boku sceny lub podwieszone na
estradzie)przenoszące skutecznie pasmo 40 – 18 000 hz
-wzmacniacze mocy
-konsola mikserska – 3x stereo line input: 2x CD stereo line, 1x PC stereo line, 5x mic input –
(w przypadku dużych sal wymagających dogłośnienia)
-procesor efektów (wbudowany w mikser „reverb large hall” lub zewnętrzny)
-procesor dynamiki zewnętrzny lub wbudowany (TYLKO W WYPADKU KONSOLET CYFROWYCH)
– 2x odtwarzacz CD z funkcją auto pause

OŚWIETLENIE

– min 5x profile z przodu sceny + kontra – profile/pc/PARspot z tyłu sceny
– 10x PC lub profile z przodu lub z boku sceny
– 2x fresnel z przodu
– konsola oświetleniowa z możliwością programowania scen
– 4x PC/PAR postawione na scenie w kulisach bocznych

MULTIMEDIA

– ekran projekcyjny wielkości min. 1/4  okna estrady
– projektor multimedialny odpowiedniej jasności z możliwością PŁYNNEGO WYCIEMNIENIA OBIEKTYWU (Zewnętrzny shutter NIE WBUDOWANY W PROJEKTOR).
– linia VGA poprowadzona z reżyserki do projektora

W PRZYPADKU BRAKU KTÓREGOŚ Z W/W ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.

Realizator: Leszek Odzieniec
tel. 500 102 507
e-mail: odzieniec@o2.pl

Opis

KOZIOŁEK MATOŁEK

„W Pacanowie kozy kują ,wiec koziołek mądra głowa błąka się po całym świecie aby dojść do Pacanowa…” Tak, te historię napisaną przez Kornela Makuszyńskiego, a spopularyzowaną przez serial animowany studia Se-Ma-For, znamy wszyscy.

Koziołek Matołek teatru ITAN jest mocno związany z popularną w PRL-u bajką. Wprowadza jednak do tej historii świetne aktorskie interpretacje! Świetnie wykonane piosenki, wiele zabawnych gagów i talent komediowy Leszka Paniaczka. To wszystko sprawia, że spektakl ten pozostaje atrakcyjny nie tylko dla wspominających z nostalgią bajkę dorosłych, ale również (a raczej przede wszystkim) dzieci.

Historia o tym, że wytrwałość, konsekwencja, chęć zdobywania wiedzy i wyobraźnia pomogą w osiągnięciu każdego celu. Reżyser pobudza wyobraźnię młodych widzów i wciąga do kolorowego świata. Koziołkowi przyjdzie zmierzyć się z Beduinem, komandosem Rambo Kevinem Costnerem i Indianami, wielorybem, panem Twardowskim ,showbiznesem w Hollywood setką bab w czerwonych spódnicach z Nowego Jorku, Starą góralka a nawet neapolitańską mafią. Przede wszystkim jednak sympatycznemu, ale i łatwowiernemu Matołkowi dane będzie zmierzyć się z własnymi słabościami, lękami i zwątpieniami. Czy pozornie niezdarny i głupiutki Matołek odnajdzie jedyne miejsce, gdzie podkuwają kozy? Jaki sens będzie miała jego wyprawa? Czego się nauczy, co zrozumie?

Galeria zdjęć spektaklu

Rider techniczny

GARDEROBA DLA 5 AKTORÓW (WSPÓLNA)

ZINTEGROWANA REŻYSERKA (ŚWIATŁO+DŹWIĘK)

CAŁKOWITE WYCIEMNIENIE SALI

NAGŁOŚNIENIE

DOSTOSOWANY MOCĄ DO SALI PEŁNO-PASMOWY ZESTAW STEREOFONICZNY W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
-kolumny głośnikowe (umieszczone z boku sceny lub podwieszone na
estradzie)
-wzmacniacze mocy
-konsola mikserska – 3x stereo line input,
-procesor efektów (wbudowany w mikser lub zewnętrzny)
-odtwarzacz CD z funkcją auto pause – 2x

OŚWIETLENIE

– 20x reflektor teatralny PC lub profile 1000 Watt / 2 reflektor fresnel
– konsola oświetleniowa z możliwością programowania scen
– Filtry korekcyjne i kolorowe (czerwień, oranż, żółć, seledyn,
niebieski, zielony)

MULTIMEDIA

– ekran projekcyjny wielkości min. 1/4  okna estrady
– projektor multimedialny odpowiedniej jasności z możliwością PŁYNNEGO WYCIEMNIENIA OBIEKTYWU (Zewnętrzny shutter).

W PRZYPADKU BRAKU KTÓREGOŚ Z W/W ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS RYSUNKU SCENY:

DO OŚWIETLENIA:

1. DRZWI LEWE 1 REFLEKTOR, BIAŁY
2. DRZWI PRAWE 1 REFLEKTOR, BIAŁY
3. „KORYTAŻ” LEWY – 2 REFLEKTORY, BIAŁY
4. „KORYTAZ” PRAWY – 2 REFLEKTORY, BIAŁY
5. PROSCENIUM  – 2 REFLEKTORY, BIAŁY

POZOSTAŁE REFLEKTORY:

6. KONTRA PROSTOPADŁA, CZERWIEŃ NP. 027 MEDIUM RED
7. KONTRA PROSTOPADŁA, ORANŻ NP. 105 ORANGE
8. KONTRA PROSTOPADŁA, NIEBIESKI NP. 119 DARK BLUE
9. KONTRA PROSTOPADŁA, NIEBIESKO-ZIELONY, NP. 116 MEDIUM BLUE-GREEN
10, 11, 12,13,14,15 PRZÓD BIAŁY
16. FRESNEL NA ZIEMII, ZÓŁTY NP. 104 DEEP AMBER
17. PC NA ZIEMI BIAŁY
18. PC NA ZIEMII BIAŁY

Filtry wg numeracji Lee Filers, kolory w przybliżeniu.

Realizator: Leszek Odzieniec
tel. 500 102 507
e-mail: odzieniec@o2.pl

Opis

ŚLEPCY

Spektakl “Ślepcy” adaptacja i reżyseria Artur Dziurman . W spektaklu biorą udział dwie profesjonalne aktorki Magda Sokołowska aktorka Teatru J. Słowackiego oraz Iwona Chamielec. Pozostałe 12 ról grają aktorzy niewidomi i niedowidzący. Dramat M. Maeterlincka opowiada o losach ludzi niewidomych, prowadzonych przez osobę duchowną w plener wyspy celem pokazania im przyrody gdzie mogą odpoczywac’ na świeżym powietrzu. Niestety trud podjęty okazał się ponad siły księdza, pozostawiając grupę niewidomych bez opieki, co do ich świadomości nie dociera. Cały czas wierzą, że ksiądz odszedł na chwilę i do nich wróci. W międzyczasie ksiądz umiera. Niewidomi szukają drogi do schroniska w którym przebywają na co dzień wierząc, że ktoś ich znajdzie.

Czy wrócą? Nie wiadomo. Spektakl ten jest połączony sekwencjami filmowymi w plenerze, które powiększają szerszą wyobraźnię widzów. Muzyka japońskiego wirtuoza muzyki etnicznej KITARO potęguje walory artystyczne sceny akcji tego spektaklu. Premiera spektaklu “Ślepców” odbyła sie; 29 października 2011 r Patronat medialny objęli CZAS SERCA wydawnictwo księży Sercanów , GŁOS Tygodnik Nowohucki, Gość Niedzielny.

Spektakl powstał w ramach projektu “Spójrzcie – ja też jestem aktorem” przy wsparciu udzielonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rider techniczny

GARDEROBA DLA 15 AKTORÓW (WSPÓLNA)

ZINTEGROWANA REŻYSERKA (ŚWIATŁO+DŹWIĘK+PROJEKCJA – W JEDNYM MIEJSCU TAK ABY JEDNA OSOBA MOGŁA REALIZOWAĆ WSZYSTKO!!!)

CAŁKOWITE WYCIEMNIENIE SALI

NAGŁOŚNIENIE

DOSTOSOWANY MOCĄ DO SALI PEŁNO-PASMOWY ZESTAW STEREOFONICZNY W
SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
-kolumny głośnikowe 2 lub 3 drożne (umieszczone z boku sceny lub podwieszone na
estradzie)przenoszące skutecznie pasmo 40 – 18 000 hz
-wzmacniacze mocy
-konsola mikserska – 3x stereo line input: 2x CD stereo line, 1x PC stereo line, 5x mic input –
(w przypadku dużych sal wymagających dogłośnienia)
-procesor efektów (wbudowany w mikser „reverb large hall” lub zewnętrzny)
-procesor dynamiki zewnętrzny lub wbudowany (TYLKO W WYPADKU KONSOLET CYFROWYCH)
– 2x odtwarzacz CD z funkcją auto pause

OŚWIETLENIE

– min 5x profile z przodu sceny + kontra – profile/pc/PARspot z tyłu sceny
– 10x PC lub profile z przodu lub z boku sceny
– 2x fresnel z przodu
– konsola oświetleniowa z możliwością programowania scen
– 4x PC/PAR postawione na scenie w kulisach bocznych

MULTIMEDIA

– ekran projekcyjny wielkości min. 1/4  okna estrady
– projektor multimedialny odpowiedniej jasności z możliwością PŁYNNEGO WYCIEMNIENIA OBIEKTYWU (Zewnętrzny shutter NIE WBUDOWANY W PROJEKTOR).
– linia VGA poprowadzona z reżyserki do projektora

W PRZYPADKU BRAKU KTÓREGOŚ Z W/W ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.

Realizator: Leszek Odzieniec
tel. 500 102 507
e-mail: odzieniec@o2.pl

Opis

BRAT NASZEGO BOGA

spektakt_03Brat Naszego Boga to spektakl powstały na podstawie dramatu Karola Wojtyły o krakowskim malarzu Adamie Chmielowskim. Bogatym szlachcicu, który zdecydował się pomagać najuboższym jako brat Albert.

Bodaj najbardziej znany obraz Adama Chmielowskiego „Ecce homo”, przedstawiający portret Jezusa w koronie cierniowej stał się motywem przewodnim spektaklu. Adam (Maciej Jackowski), główny bohater przedstawienia, za jego pośrednictwem nawiązuje relację z mądrością „największego z ludzi”. Obraz ten skłania go również by zwrócić swoją uwagę na otaczającą go rzeczywistość. Pełną bólu, cierpienia i niemożności niesienia pomocy tym, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia.

Przepełniony chęcią czynienia dobra potrzebującym Adam, postanawia wspomóc mieszkańców nadwiślańskiej ogrzewalni. Jego spontaniczna dobroczynność spotyka się z agresją rozgoryczonych ubogich, przyzwyczajonych bardziej do brania niż dawania.

Brat naszego Boga ukazuje dramat jednostki, której chęć czynienia dobra rozbija się o niechęć tych, którym te dobroć pragnie się okazać. Mimo chwil zwątpienia Adam dąży do czystej miłości do drugiego człowieka, którą odkrył w boskim miłosierdziu Jezusa.

W krzykliwych, rozleniwionych, pijanych i chciwych mieszkańcach ogrzewalni Adam zauważa wielki „brak”, który tylko na początku pragnie zapełnić dobrami materialnymi. Z czasem zauważa bowiem, że ludzie którym pragnie się poświęcić nade wszystko potrzebują strawy duchowej.

Adam wybiera zatem podejście pokorne, nie chce by ludzie, którym pomaga „poszli za nim”, pragnie „pójść z nimi”. Wybiera drogę znacznie trudniejszą dla osoby posiadającej znaczącą społecznie pozycje, ale to właśnie ten wybór doprowadza go do świętości.

Wszyscy aktorzy pozostają w bliskim kontakcie z widzami, pozwalając im zanurzyć się w problemach spektaklu. Proste w formie sceny aktorskie dają szansę przeżycia atmosfery wyjątkowego realizmu, który zapewnia zaangażowanie niewidomych i niedowidzących aktorów amatorów.

Galeria zdjęć spektaklu

Rider techniczny

BRAT NASZEGO BOGA

GARDEROBA DLA 18 AKTORÓW (WSPÓLNA)

ZINTEGROWANA REŻYSERKA (ŚWIATŁO+DŹWIĘK)

CAŁKOWITE WYCIEMNIENIE SALI

 NAGŁOŚNIENIE

 DOSTOSOWANY MOCĄ DO SALI PEŁNO-PASMOWY ZESTAW STEREOFONICZNY W
SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
-kolumny głośnikowe (umieszczone z boku sceny lub podwieszone na
estradzie)
-wzmacniacze mocy
-konsola mikserska - 3x stereo line input, 
-procesor efektów (wbudowany w mikser lub zewnętrzny)
-odtwarzacz CD z funkcją auto pause - 2x
 OŚWIETLENIE
 - 20x reflektor teatralny PC lub profile 1000 Watt / 2 reflektor fresnel
- konsola oświetleniowa z możliwością programowania scen
- Filtry korekcyjne i kolorowe (czerwień, oranż, żółć, seledyn,
niebieski, zielony)
 
MULTIMEDIA
 
- ekran projekcyjny wielkości min. 1/4  okna estrady
- projektor multimedialny odpowiedniej jasności z możliwością PŁYNNEGO WYCIEMNIENIA OBIEKTYWU (Zewnętrzny shutter).

 W PRZYPADKU BRAKU KTÓREGOŚ Z W/W ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

 OPIS RYSUNKU SCENY:

 DO OŚWIETLENIA:

 DRZWI LEWE 1 REFLEKTOR, BIAŁY

  1. DRZWI PRAWE 1 REFLEKTOR, BIAŁY
  2. „KORYTAŻ” LEWY – 2 REFLEKTORY, BIAŁY
  3. „KORYTAZ” PRAWY – 2 REFLEKTORY, BIAŁY
  4. PROSCENIUM  – 2 REFLEKTORY, BIAŁY

 POZOSTAŁE REFLEKTORY:

 KONTRA PROSTOPADŁA, CZERWIEŃ NP. 027 MEDIUM RED

  1. KONTRA PROSTOPADŁA, ORANŻ NP. 105 ORANGE
  2. KONTRA PROSTOPADŁA, NIEBIESKI NP. 119 DARK BLUE
  3. KONTRA PROSTOPADŁA, NIEBIESKO-ZIELONY, NP. 116 MEDIUM BLUE-GREEN

10, 11, 12,13,14,15 PRZÓD BIAŁY

16. FRESNEL NA ZIEMII, ZÓŁTY NP. 104 DEEP AMBER

17. PC NA ZIEMI BIAŁY

18. PC NA ZIEMII BIAŁY

 Filtry wg numeracji Lee Filers, kolory w przybliżeniu.

 Realizator Leszek Odzieniec

500102507, odzieniec@o2.pl

Rysunek sceny

Opis

CZARNA DAMA NA WESOŁO

Multimedialny spektakl filmowo-teatralny „Czarna Dama” to wartka komedia o niejasnym zakończeniu, mocno osadzona w lokalności regionu Małopolski. Sceny filmowe nakręcone zostały w skansenie oraz na zamku w Dobczycach. Uwspółcześniona legenda w inscenizacji Dziurmana i zespołu integracyjnego ITAN nie traci nic ze swej uniwersalności.Z poczuciem humoru opowiada o trudach codzienności, które okazują się nie być znów aż tak odległe od tych współczesnych.

Tytułowa chciwa księżniczka zwana Czarną Damą nasyła wynajętych zbójów, by ci ściągali coraz większą daninę z wiodących prosty styl życia kum szwaczek. Uległe wieśniaczki ze strachu dają się wykorzystywać coraz bardziej zapalczywym, złym sługom szlachcianki.
Wkrótce jednak zła Pani pogrąża się w miłości do złota i kosztowności tak bardzo, że przestaje wynagradzać zbójów. W geście zemsty zostaje otruta, a jej duch od tej pory nawiedza zamek, w którym mieszkała i jego okolice.

Pewnego razu nocujący w pobliżu pustelnik spotyka ducha Czarnej Damy, która wyjawia mu, że istnieje tylko jedna możliwość by jej męki jako zjawy na ziemi ustały. Musi znaleźć człowieka, który przez rok i sześć niedziel potrafił będzie roztrwonić, ale nie zmarnować sam jeden sto srebrnych talarów. Pustelnik zaproponował te umowę wracającemu z wojny biednemui samotnemu wiarusowi. Ten zgodził się i przez umówiony rok w samotności cieszył się bogactwem.

Ostatniego dnia obietnicy, wydawszy niemal całą sumę wiarus spotyka żebraka, który prosi go o ostatni grosz jaki mu pozostał. Wzruszony dolą nędzarza żołnierz daje mu monetę. Niestety żebrak okazuje się być samym diabłem kusicielem. Zabiera duszę wiarusa zmuszając tym samym Czarną Damę do czekania na kolejnego wybawiciela…

Inscenizacja Artura Dziurmana cechuje się nie tylko profesjonalizmem wykonania – aktorzy amatorzy współpracują z profesjonalistami z branży filmu i teatru. Jest ona również szczególnym miejscem integracji społecznej niepełnosprawnych i pełnosprawnych, seniorów i dzieci, artystów amatorów i doświadczonych profesjonalistów. Jest też wreszcie spotkaniem przepełnionych entuzjazmem aktorów amatorów i widzów, którzy będą mogli wspólnie włączyć się w wydarzenie o charakterze nie tylko kulturalnym, ale i społecznym.

Rider techniczny

GARDEROBA DLA 23 AKTORÓW (WSPÓLNA)

ZINTEGROWANA REŻYSERKA (ŚWIATŁO + DŹWIĘK + PROJEKCJA – W JEDNYM MIEJSCU TAK ABY JEDNA OSOBA MOGŁA REALIZOWAĆ WSZYSTKO)

CAŁKOWITE WYCIEMNIENIE SALI

NAGŁOŚNIENIE

Dostoswane mocą do sali, pełno-pasmowy zestaw stereofiniczny w skład którego wchodzą:

– kolumny głośnikowe 2 lub 3 drożne (umieszczone z boku sceny lub podwieszone na estradzie) przenoszące skutecznie pasmo 40 – 18 000 hz
– wzmacniacze mocy
– konsola mikserska – 3x stereo line input: 2x CD stereo line, 1x PC stereo line
– 2x odtwarzacz CD z funkcją auto pause

OŚWIETLENIE

– 5x PC/profile z przodu sceny + kontra – profile/pc/PARspot z tyłu sceny
– 4x PC/profile z boku sceny
– 2x PC stojące z tyłu sceny
– konsola oświetleniowa z możliwością programowania scen

MULTIMEDIA

– ekran projekcyjny wielkości min. 1/4 okna estrady
– projektor multimedialny odpowiedniej jasności
– linia VGA poprowadzona z reżyserki do projektora

W PRZYPADKU BRAKU KTÓREGOŚ Z W/W ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.

Realizator
Leszek Odzieniec
500102507
odzieniec@o2.pl