Sączów 25.07.2014
Warsztaty muzyczne 22.07.2014

Teatralna Szkoła Liderów – otwieramy rekrutację!

Stowarzyszenie Scena Moliere działające na rzecz integracji poprzez teatr otwiera rekrutację do Teatralnej Szkoły Liderów, potrwa ona do końca maja.
szkola liderow ulotka przod druga edycja
 ulotka tył teatralna szk liderow druga edycja

REKRUTACJA przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria:

a) dysfunkcja narządu wzroku w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
b) wiek powyżej 18 lat,
c) zamieszkiwanie na terenie Małopolski.
Kryteria selekcji:
a) w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z dysfunkcją narządu wzroku zamieszkujące obszary wiejskie i małomiasteczkowe,
b) indywidualne predyspozycje do rozwoju w 2 obszarach artystycznych – aktorskim, muzycznym lub na rzecz rozwoju Sceny Moliera w
zakresie promocji i sprzedaży, fundraisingu i ekonomii społecznej.
Pierwsze spotkanie 9 maja o godz. 10:00 w podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki – ul. Konfederacka 6, Kraków-Dębniki – wejście od ul. Pułaskiego.
Chęć udziału w projekcie prosimy zgłaszać pod mailem scena.moliera@interia.pl
Pozostałe terminy podamy już wkrótce.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich