Sączów 25.07.2014
Warsztaty muzyczne 22.07.2014

Teatralna Szkoła Liderów

Projekt zakłada rozwój Stowarzyszenia Scena Moliera jako podmiotu ekonomii społecznej działającego na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku w Małopolsce. Przy pomocy wyszkolonych liderów – uczestników projektu będziemy promować przedstawienia teatralne z udziałem osób niewidomych lub niedowidzących oraz mniejsze formy widowiskowe: sceny dialogowe, wykonania wokalne, recytatorskie. Uczestnicy projektu nabędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego promowania spektakli. Dowiedzą się jak organizować wydarzenia kulturalne, zarządzać wspólnymi działaniami, tworzyć projekty oraz jak zdobywać pieniądze na działalność i promocję. W projekcie przygotujemy liderów środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku do działań społecznych. Tłumaczymy na czym one polegają i w jakich formach mogą być realizowane.

Projekt obejmie wsparciem 20 osób niewidomych i niedowidzących, które wezmą udział w kursach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Beneficjenci wezmą udział w zajęciach poświęconych: aktorstwu, plastyce ruchu scenicznego, tworzeniu spektaklu teatralnego, promocji wydarzeń kulturalnych, efektywnej organizacji, przedsiębiorczości oraz foundraisingowi. Projekt będzie rozwijał kompetencje społeczne jego uczestników. Ma na celu wykształcenie pozytywnych postaw wśród niewidomych i niedowidzących w oparciu o atrakcyjne dla nich narzędzia edukacji i aktywizacji społecznej oraz kulturowej.

FIO_MPiPS_logo1

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”