Sączów 25.07.2014
Warsztaty muzyczne 22.07.2014

Podsumowanie działalności Sceny Moliera – 2015

Nadszedł czas na podsumowanie kolejnego roku działalności naszej Sceny. Rok 2015 obfitował w liczne zajęcia artystyczne i dydaktyczne. Paradoksalnie, (jako, że nadal nie dysponujemy w Krakowie miejscem dla teatru) działania artystyczne w większości skupiły się na spektaklach wyjazdowych. Stąd też z naszymi propozycjami trafiliśmy w tym roku do wielu małych miejscowości, w których dostęp do teatru jest bardzo utrudniony, lub wręcz niemożliwy. Spektakle: “Czarna Dama”, “Kot w Butach “, “Cyganeria” Hiob” to propozycje zarówno dla dziecięcego,  jak i dorosłego odbiorcy. Zawsze spotykają się z co najmniej życzliwym przyjęciem. Dla naszej Sceny to “namacalny” dowód jak potrzebny jest nasz wysiłek, zaangażowanie i otwarcie na pracę w niejednokrotnie odległych i peryferyjnych na “kulturalnej mapie” naszego kraju miejscowościach.

Jednocześnie dokształcaliśmy się na różnego rodzaju zajęciach i warsztatach w tym dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i zdobywania środków na funkcjonowanie działalności kulturalnej, sprzedaży usług artystycznych jak i poznaliśmy aspekty prawne wolontariatu. Te zajęcia w dużej mierze przyczyniły się i pomogły nam w przygotowaniach  do następnych zadań, jakim była praca nad nowym spektaklem: “Hiob”w reżyserii Artura Dziurmana .Spektakl “HIOB” na podstawie prozy Romana Brandstaettera scenariuszem opatrzył i wyreżyserował Artur Dziurman. Jest to temat znany, jak “świat stary” i wciąż… (niestety) bardzo aktualny. Reżyser “skonstruował” ten spektakl w oparciu o kontrasty. Z jednej strony tytułowy Hiob, kreowany przez znakomitego Marka Litewkę,  dzięki któremu tytułowa postać staje się niemal mistyczna.  Po drugiej zaś stronie rodzina Hioba, jego dzieci i sceny, ocierające się o obrazoburczość. Tłem jest ekran z traumatycznymi scenami wojennego okrucieństwa.  Całość to niewyobrażalna wewnętrzna walka człowieka z sobą, własnym sumieniem, z pokusami i przeciwnościami losu, a wreszcie z samym…Bogiem. Walka Dobra ze Złem. Odwieczna walka na jaką skazany jest Człowiek. Reasumując…”HIOB”, to spektakl kontrowersyjny, wzbudzający sprzeczne emocje. Spektakl odwołujący się do najgłębszych pokładów CZŁOWIECZEŃSTWA.

Hiob